project : Nieuwe bomen gemeente Zaanstad
De gemeente Zaanstad vergroent, onder andere met de plaatsing van bijna duizend nieuwe bomen op verschillende locaties. Ze schreef daarvoor een zogenaamd bomenbestek uit dat over meerdere jaren loopt. De Enk Groen & Golf voerde twee van de drie percelen uit.  
Meer bomen
In Zaanstad zijn de laatste jaren veel bomen verdwenen. Ze waren ziek of dood en moesten daarom het veld ruimen. Er zijn nieuwe bomen voor in de plaats gekomen en meer dan dat het er waren. In de percelen Noord en Zuid-Oost heeft De Enk daarvoor gezorgd.
De GreenViewer
De opdracht is onderdeel van een raambestek bestaande uit verschillende grote en kleine opdrachten. Om het overzicht te behouden, hebben we de GreenViewer ingezet, een app waarin tussentijds alle acties vastgelegd worden. Op iedere locatie hebben we grond afgegraven en de bodem verbeterd met teelaarde. Soms was het nodig om wortelscherm te leggen om kabels en leidingen te beschermen. Vervolgens riepen we de bomen voor alle voorbereide locaties af. Het zijn verschillende soorten, afgestemd op de locatie. Na plaatsing kregen alle markeringen in de GreenViewer een andere kleur, ten teken dat het werk afgerond was.
Bij de gunning van het project speelde de GreenViewer een grote rol, samen met het duurzaamheidsplan van De Enk.
Meekijken
Dankzij de GreenViewer konden onze medewerkers gemakkelijk alle handelingen vastleggen en zichtbaar maken. De opdrachtgever kon meekijken en hoefde dus niet steeds ter plekke te gaan controleren of alle werkzaamheden volgens afspraak gedaan zijn. Het proces is met foto’s vastgelegd. In de app staat ook hoeveel kuub grond en andere materialen er verbruikt is.
Duurzaamheid
Bij de criteria voor gunning van het project speelde de GreenViewer een grote rol, samen met het duurzaamheidsplan van De Enk. Verschillende materialen zijn hergebruikt en er is biologisch afbreekbare beluchting bij de boomwortels aangebracht.