project : Ontmoetingsplek Europaplein Volendam
In 2018 is het Europaplein in Volendam volledig gerenoveerd. Het plein miste nog één ding: een ontmoetingsplek waar mensen even kunnen zitten. Die kwam er eind 2019 toen De Enk er een boombank van natuurlijke materialen plaatste.
Natuursteen en hardhout
De gemeente Edam-Volendam gaf opdracht voor het creëren van het rustpunt op het centrale plein. De bank bestaat uit natuurstenen maatwerkblokken van Portugees graniet en een hardhouten zitrand. Voor het realiseren van de bank namen we Rots Maatwerk in de arm. Gezamenlijk hebben we het geheel technisch uitgewerkt. Rots heeft ook het natuursteen en het hardhout geleverd en geplaatst. Het ontwerp is van Bureau B+B urbanism and landscape architecture.
Prairiebeplanting
Bij de bank is ruimte voor veel groen. In het ontwerp was een beplantingsconcept opgenomen met prairiebeplanting. De Enk heeft de vaste planten en 3 markante Nyssa-bomen geplant die het aangezicht van het plein mee bepalen.
Bij de ontmoetingsplek van natuurlijke materialen is ruimte voor veel groen. De markante Nyssa-bomen zijn medebepalend voor het aangezicht van het plein.
Hinder beperken
Begin november zijn we gestart met de uitvoering van het project en begin december hebben we het werk opgeleverd. Op dit drukke plein was het van belang om de logistiek zo strak mogelijk te plannen en de overlast zo veel mogelijk te beperken. Tijdens de vier weken dat we op het plein aan het werk waren, ging de weekmarkt gewoon door. Het was onze taak om ervoor te zorgen dat die zo weinig mogelijk hinder had van de werkzaamheden.