project : Renovatie Mien Ruys-tuin bij provinciehuis Zwolle
De buitenruimte van het provinciehuis in Zwolle was na bijna 50 jaar aan een opknapbeurt toe. In opdracht van de provincie Overijssel is De Enk begin 2020 gestart met het onderhoud en de renovatie van de tuin, genoemd naar Mien Ruys, de architect die het originele ontwerp maakt. Een belangrijke eis bij deze aanbesteding was duurzaamheid. 
Buro Mien Ruys
Ook dit keer is buro Mien Ruys bij de werkzaamheden betrokken geweest. Voor de beplanting ligt de nadruk op soorten die zowel kleur- en bloemrijk zijn als bijen, vlinders en vogels aantrekken. Met dat beplantingsconcept komt het gedachtengoed van wijlen Mien Ruys weer terug in de tuin die naar haar vernoemd is. Het nieuwe ontwerp is ook rolstoelvriendelijk en heeft een verbeterde doorgangsroute van het centrum naar het Park de Wezenlanden. Rotter spoorbielzen en kapotte grindtegels zijn opgeruimd. Bij de renovatie is 20 procent van de verharding verwijderd en zijn bestaande betonnen straatstenen hergebruikt. 
Duurzaam onderhoud
Bij het onderhoud van de tuinen rondom het Provinciehuis heeft De Enk maatregelen genomen om de CO2- en stikstofuitstoot zo klein mogelijk te houden, onder andere door het gebruik van elektrisch gereedschap. Het digitale beheersysteem Greenviewer voor het managen van onderhoud vermindert het papiergebruik.
Bij het onderhoud van de tuinen rondom het Provinciehuis heeft De Enk maatregelen genomen om de CO2- en stikstofuitstoot zo klein mogelijk te houden.