project : Renovatie park Laauwik Nijmegen
Ook een park moet met de tijd mee. Op het eiland Laauwik, op de grens van Nijmegen en Lent, is de afgelopen jaren veel veranderd. Er werd gebouwd en daarmee kwam een nieuwe bevolkingsgroep naar het door water omgeven woongebied. Het bestaande park te midden van die nieuwbouw bleef intussen wat het was: een grasveld met wat doorkruisende asfaltpaden, een zandbak en een speeltoestel. Niet meer van deze tijd vonden omwonenden en gemeente Nijmegen. Tijd voor verandering.
De reden voor renovatie
Het oude park Laauwik zag zijn omgeving snel veranderd. Rondom verrezen nieuwbouwwijken, een basisschool en een kinderdagverblijf. Een nieuwe, kinderrijke bewonersgroep kwam daarmee naar Laauwik. Al snel werd duidelijk dat het park niet meer voldeed aan de gebruikswensen van de omwonenden. Daarom besloot de gemeente over te gaan tot renovatie.
Het nieuwe ontwerp
De architect van de gemeente Nijmegen maakte in samenspraak met de omwonenden een nieuw plan voor het park. Het ontwerp bevat een centraal plein met twee grote zandbakken met zitranden, extra speeltoestellen, grote zwerfkeien die dienst doen als natuurlijke speelgelegenheid en nieuwe half verharde wandelpaden. De Enk Groen & Golf kreeg de opdracht om het plan uit te voeren. 
Van grasveld naar multifunctioneel park; de transformatie van park Laauwik in Nijmegen
Slopen en weer opbouwen
Afgelopen zomer is De Enk begonnen met het grond- en sloopwerk. Ook het oude asfaltpad werd verwijderd. Daarna konden de vakmensen van De Enk starten met het opbouwen van de ovale zandbakken, die deels in het gras liggen, en het plaatsen van de speeltoestellen. Die vormen nu  een lint door het park heen. De paden kregen een halfverharding. In plaats van het enkele doorkruisende pad dat er eerst was, is er nu een wandelroute, een ‘rondje door het park’, aangelegd. 
Uitvoering en advies
De opdrachtgever koos voor natuurlijke speeltoestellen van hout. Bij de keuze is speciale aandacht besteed aan de veiligheid van de spelende kinderen. De grote keien waarop de kinderen ook kunnen spelen heeft de architect samen met De Enk uitgezocht bij de leverancier. 

Ontmoeten en spelen
Het park is nu een echte toevoeging voor de wijk. Het is een plek waar ontmoeten en spelen de boventoon voeren en die goed gebruikt wordt door de omwonenden. Tegenwoordig is het er altijd druk, vooral met spelende kinderen. Helemaal klaar is park Laauwik nog niet. In november volgt nog een beplantingsronde met bomen, hagen en plantvakken.