Bouwen in het groen, laten of doen?
10 april 2018
Een paar weken geleden riep minister Ollongren van Binnenlandse Zaken in de media dat we moeten gaan bouwen in de groene gebieden buiten de stadsgrenzen. Anders wordt het binnenkort wel erg proppen. Als handreiking kondigde ze aan alvast maatregelen te nemen die de bouwregels moeten versoepelen. Ze kreeg bakken verontwaardiging over zich heen. Wie denkt de minister wel dat ze is, zomaar ons groen versjacheren? Maar ik vraag me af of het eigenlijk wel zo’n gek idee is.
Kansen
Als rechtgeaarde groen-man ben ik uiteraard voor het behoud – en de uitbreiding – van groen in Nederland. Maar die twee plannen hoeven elkaar niet tegen te spreken. Sterker nog: ik zie kansen om het ‘groen’ waar minister Ollongren het over heeft op te waarderen. Want dat groen bevindt zich voornamelijk aan de grenzen van de steden in de Randstad en bestaat veelal uit grasland. Is dat de kwaliteit die we koste wat kost vast willen houden? Ik denk het niet. Bouwen in die gebieden geeft ons meteen de gelegenheid om daar groene impulsen aan te geven, met een variëteit aan vegetatie van goede kwaliteit die de naam ‘natuur’ eer aandoet. Dan promoveer je zo’n weiland tot natuurgebied, met alle voordelen van dien, en kunnen mensen ook echt ‘in de natuur’ wonen. Daarmee kunnen we niet alleen woonruimte verschaffen, maar ook dromen uit laten komen. 

Grijs en groen
Waar komt die verontwaardiging eigenlijk vandaan? Zien we voor ons geestesoog een doembeeld van betonnen reuzen uit ons polderland verrijzen? Misschien  denken we nog te veel in oude tegenstellingen. Huizen zijn grijs en van steen of beton en groen, dat zijn natuurgebieden. Maar zo hoeft het niet te zijn. De nieuwe generatie architecten, waaronder een vernieuwer als Vincent Callebaut, weet maar al toe goed hoe je grijs en groen naar elkaar toe laat groeien. Zij denken in termen van integratie en niet van landschapsvervuiling. Woningen worden groener, met groene gevels, groene daken en slimme water- en energiemanagementsystemen en ze passen in mijn ogen uitstekend in het voorstel van minister Ollongren. Tijd om de deur open te zetten voor een nieuwe, groenere toekomst waarin mens en natuur in harmonie samenleven. 

Asfalt
En het asfalt dan, waar we die woongebieden mee verbinden? Ook daar moeten we maar eens afscheid van nemen. Maar dat is een mooi onderwerp voor een volgende column.

Frans Reulink
Directeur/eigenaar de Enk Groen & Golf 
De Vernieuwers