De Enk Groen & Golf plaatst 10 bijenhotels door heel Nederland
8 april 2019 Groen
Het gaat niet goed met de bijenpopulatie in ons land en dat is een zorgelijke ontwikkeling. Zonder bijen geen bestuiving en zonder bestuiving geen voedsel. Daarom doen we bij de Enk Groen & Golf zo veel mogelijk om de biodiversiteit te bevorderen. Dat is niet alleen goed voor het groen, maar ook voor mens en dier, waaronder de bijen. Ons succesvolle Zorgeloos Groen-concept is een kwaliteitsimpuls voor de biodiversiteit. Als finishing touch gaan we bij tien van onze Zorgeloos Groen-projecten een bijenhotel plaatsen. 
Extra nest- en woongelegenheid
Goed groen doet veel voor de bijen- en insectenpopulatie en toch kan de wilde bij nog wat extra zorg gebruiken. Een bijenhotel biedt nest- en woongelegenheid voor de wilde bijen die boven de grond nestelen. Het is een afgeleide van de nestgelegenheden die zij normaal gesproken in de natuur vinden, in afgestorven holle plantenstengels of dood hout. 

Sociaal geproduceerd
De bijenhotels worden geproduceerd in een sociale onderneming met een maatschappelijke missie: iedereen doet mee in de maatschappij. De bijenhotels zijn dan ook gemaakt door mensen die, om wat voor reden dan ook, een afstand hebben tot de arbeidsmarkt. Met de tien bijenhotels die namens de Enk Groen & Golf een plaats krijgen ergens in Nederland, dragen we een steentje bij aan hun doelen en die van ons en onze klanten. Meer ruimte voor mensen, groen én bijen. 

Volg onze toer door Nederland
De komende tijd gaan medewerkers van de Enk op bezoek bij verschillende Zorgeloos Groen-locaties in het land om de bijenhotels te plaatsen. Volg ons op de website en in de social media voor een verslag van ieder bezoek.