De Enk Groen & Golf voert precisiebemesting op fairways uit
8 mei 2019 Golf
De afgelopen weken heeft de Enk Groen en Golf op al zijn 23 golfbanen en bij externe klanten de fairways bemest. Dat gebeurde op uiterst nauwkeurige wijze met een GPS-gestuurde kunstmeststrooier met gewassensing.
3-in-1
Patrick Graafmans, uitvoerder golf bij de Enk, legt uit hoe dat werkt: “Voor op de Fendt 211 Vario S3-trekker hebben we twee gewassensoren die het gewas scannen. In de tractor worden de data omgerekend naar een taakkaart. De taakkaart wordt ingelezen in een GPS-gestuurde kunstmeststrooier van Vicon die achter op de Fendt geplaatst is. Op die manier voeren we alle handelingen in één werkgang uit.”

Speciale meststof
De kunstmeststrooier is behalve GPS-gestuurd ook contourvolgend en variabel doserend. Graafmans: “We kunnen breedtes strooien van 8 tot 12 meter. In samenwerking met onze leverancier voor meststoffen hebben we voor deze machine een speciaal type N-P-K-meststof ontwikkelend met een uiterst fijne korrel waardoor we in zes stappen kunnen variëren van 100 kilo tot 150 kilo product per hectare. Meer dan 150 kilo per hectare kan, maar wordt op onze banen niet gestrooid. Het product dat we strooien is minimaal 3 maanden werkend waardoor we op sommige banen maar één of twee keer per jaar hoeven te strooien.”

Duurzaam
Precisiebemesting heeft veel voordelen. Er is nooit overlap en er wordt niet gestrooid op plaatsen waar dat niet gewenst is, bijvoorbeeld op bunkers en roughs. Gewassensing zorgt ervoor dat alleen mest gegeven wordt waar dat nodig is. Het is een duurzame manier van bemesten die past in de denkwijze van de Enk Groen en Golf. 

Voor meer info over precisiebemesting en deze machine kunt u contact opnemen met de Enk groen en Golf.