Rode beuk in Velp ruimt het veld ten gunste van verkeersveiligheid
19 februari 2019 Groen, onderhoud
Langs de Arnhemsestraatweg in Velp stond tot voor kort een monumentale rode beuk. Een prachtig gezicht, maar schijn bedriegt. De boom was ziek en vormde daardoor een risico voor de directe omgeving. In opdracht van ABT Ingenieursbureau in Velp hebben we de boom onderzocht en naar aanleiding van de diagnose verwijderd. Een klus die heel wat kennis en vakmanschap vereist. 
Slechte staat 
Uit het onderzoek bleek dat de boom een risico vormde voor de directe omgeving, zowel voor de bovengrondse kabels ten behoeve van de trolleybussen als de weggebruikers die onder de kroon van de boom door passeren. De beuk was in slechte staat was door een parasitaire schimmelaantasting en had bovendien te lijden van droogtestress. De kroondelen van de boom waren daardoor zeer breukgevaarlijk en moesten verwijderd worden om te voorkomen dat ze op het wegdek zouden vallen. 

Complex traject
Het verwijderen van een boom als deze gebeurt op een veilige en gestructureerde manier. De aanvraag van de vergunning, het nemen van verkeersmaatregelen, de flora- en faunascan, het verwijderen van de boom; we nemen we het totale proces voor onze rekening. Zo zorgen we ervoor dat de opdrachtgever geen omkijken heeft naar het project en dat zo’n complex kaptraject op korte termijn te realiseren is. 

Voorbereiding
Dat traject begint met het beoordelen van de situatie. Staat de boom dicht op een gebouw, openbare weg of andere objecten? Dan zijn er maatregelen nodig om te voorkomen dat er onveilige situaties ontstaan voor de omgeving en voorbijgangers en dat er schade ontstaat aan objecten. Die maatregelen waren in dit geval nodig omdat de beuk in de buurt van bovengrondse kabels van trolleybussen stond en aan één van de drukste straten van de gemeente Rheden. 

Vergunningen
De volgende stap is het aanvragen van de vergunningen. Voor de kap zelf, voor de hoogwerker en het groot materieel. We verzorgen ook de wettelijk verplichte verkeersmaatregelen en onderhouden nauw contact met alle betrokken partijen zoals opdrachtgever, gemeente en busmaatschappij Connexxion. De boom is op professionele wijze verwijderd in nauwe samenwerking met ERES Boomverzorging.