Sallandsche golfclub en De Enk verlengen meerjarig onderhoudscontract
6 november 2019 Golf
Op dinsdag 5 november hebben de Sallandsche golfclub ‘de Hoek’ en De Enk Groen & Golf het lopende onderhoudscontract van de golfbaan met meerdere jaren verlengd. De verlenging volgt op een lange periode van intensieve samenwerking en partnership in het Overijsselse Diepenveen.
Doorgaan op ingeslagen weg
De Sallandsche is zeer tevreden over het onderhoud van de baan en de manier waarop De Enk proactief meedenkt en op vernieuwende manieren de baan beheert. In de loop der jaren zijn er al veel verbeteringen en aanpassingen gedaan aan de baan. Beiden willen graag doorgaan op de ingeslagen weg; op een innovatieve manier de kwaliteit verbeteren zodat de golfers daar voordeel van hebben. 

Data en robotisering
De samenwerking met De Sallandsche is al jaren heel hecht. Samen met de golfclub wil De Enk inspelen op kansen en problematiek waar de golfbanen in Nederland mee te maken hebben, de krappe arbeidsmarkt en de snelle opkomst van data en robotisering. De Sallandsche is een locatie waar De Enk innovatieve technieken inzet en doorontwikkelt. Al enige tijd rijden er maairobots rond en worden er precisietechnieken ingezet. De Enk wil dit verder uitbreiden en gestalte geven. In samenspraak met de club worden er ook nieuwe machines ontwikkeld. Samen met het greenkeepersteam gaat De Enk de kwaliteit van de baan verbeteren en innovaties verder doorvoeren en implementeren. Uiteraard profiteren de andere banen die de Enk in onderhoud heeft hier op termijn ook van. 

Golfviewer
De Enk gaat ook het gebruik en de toepassingen van de Golfviewer verder uitbouwen. Denk hierbij aan het bijhouden van het verbruik van bijvoorbeeld water en bemesting. Het juiste toepassen op het juiste moment, op de juiste plek en dat dan vastleggen in de Golfviewer. Door de inzet van dit soort technieken wordt het beheer van de golfbaan aantoonbaar minder belastend voor het milieu. 

Ondertekening contract
Bij de ondertekening van het nieuwe contract waren namen De Enk Gerard van der Werf, Frans Reulink en Arthur Berends aanwezig en namens De Sallandsche golfclub De Hoek voorzitter Pieter Visser, baancommissaris Jilles de Bruin, Bart van Hees en Remke Ligtvoet.